گام به گام دریافت کد بورسی
به صورت آنلاین

branches

مراحل و شیوه اخذ کد بورسی به صورت
کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری

ورود به سامانه
1
توسط مشتری

مراجعه به بخش
ثبت نام در سامانه سجام

شماره تماس
2
توسط مشتری

وارد کردن شماره تلفن همراه
تحت مالکیت شخص

کد تایید
3
توسط سامانه

ارسال کد تایید از طریق
پیامک به مشتری

ورود کد
4
توسط مشتری

وارد کردن کد تایید، کد ملی
و نوع شخصیت

سمت و شرایط نماینده
5
توسط مشتری

انتخاب اصیل یا نماینده قانونی

اعلام هزینه
6
توسط سامانه

نمایش هزینه ثبت نام در سامانه

پرداخت
7
توسط مشتری

پرداخت هزینه از طریق
درگاه بانکی

تکمیل اطلاعات
8
فرآیند تکمیل فرم‌ها در سامانه سجام
  • 1 اطلاعات هویتی
  • 2 اطلاعات ارتباطی
  • 3 کدهای بورسی
  • 4 اطلاعات شغلی
  • 5 حساب‌های بانکی
توسط مشتری

تکمیل فرم‌های ثبت نام

استعلام
9
توسط سامانه

استعلام اطلاعات وارد شده

نتیجه استعلام
10
توسط سامانه

ارسال نتیجه استعلام از طریق پیامک مشتری
اسـتعلام موفق: ارسال کد رهگیری
استعلام ناموفق: ارسال مشکل موجود

انتخاب نوع احراز هویت
11
توسط مشتری

مراجعه به بخش «احراز هویت» در سایت
سجام و مشاهده شعبه آدرس و اطلاعات
مراکز یا انتخاب احراز هویت غیر حضوری

مراجعه حضوری
12
توسط مشتری

مراجعه حضوری به مراکز یا
احراز هویت الکترونیکی از
طریق وب و موبایل

عملیات نهایی
13
عملیات نهایی

ثبت تصویر چهره و امضا و
ذخیره نهایی اطلاعات مشتری
و دریافت کد بورسی